Microblading verktyg

Vi har skaft för enångsbruk, och flergångavändning av alla sorter för microblading, många olika verktyg också för microblading.